Thủ tục xin visa Trung Quốc khá đơn giản

  • 31/05/2019
  • by san-diego-travel

Thủ tục xin visa Trung Quốc khá đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị: + Hộ chiếu có nguồn gốc thông thường (phải có giá trị ít nhất 6 tháng kể từ

Visa đi Nhật cho khách du lịch và doanh nhân

  • 08/05/2019
  • by san-diego-travel

Tất cả người nước ngoài phải xác nhận tình trạng cư trú của họ khi vào Nhật Bản. Có hơn 20 tình trạng cư trú, bao gồm khách du lịch, sinh