Bằng chứng về việc làm khi xin visa đi Úc

 • 01/06/2019
 • By Admin: san-diego-travel
 • Comment: 0

Tổng quan về thị thực Úc (Úc)

Đầu tiên, tìm hiểu về thông tin Visa Úc tại đây

Tất cả khách du lịch từ các quốc gia khác, ngoại trừ New Zealand, cần thị thực du lịch.  Hiện tại loại visa được sử dụng phổ biến nhất là 600 visa, cho phép khách du lịch đến Úc du lịch, thăm người thân, làm việc ngắn hạn hoặc tham gia các chương trình học tập không quá 3 tháng.  Riêng đối với mục đích kinh doanh hoặc y tế, loại visa này không được áp dụng.

Đơn xin thị thực du lịch Úc (Úc)

1/01 Mẫu đơn xin Visa Úc: Bạn tải mẫu đơn TẠI ĐÂY

2 / Hộ chiếu gốc có giá trị ít nhất 6 tháng tính đến ngày Việt Nam + hộ chiếu cũ nếu có (hộ chiếu phải có chữ ký và tên đầy đủ ở trang 3, chữ ký trên hộ chiếu phải giống với chữ ký trên thị thực mẫu đăng ký).

3/01 hộ chiếu y tế với đầy đủ các trang thị thực và nghề mộc trên giấy A4.

Hình ảnh 4/2 4 x 6cm (chụp không quá 06 tháng, phông trắng).

5 / Bằng chứng về danh tính:

 • 01 Bản sao chứng minh nhân dân.
 • 1 Bản sao của tất cả các trang của Sổ đăng ký hộ gia đình hiện tại (bao gồm các trang trống gồm 16 trang).
 • 01 Trích / bản sao giấy khai sinh
 • Xác nhận tình trạng hôn nhân (01 trong số các phiên bản sau tùy thuộc vào tình huống):

+ Nếu kết hôn, phải có bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

+ Không có gia đình: giấy chứng nhận của Ủy ban Nhân dân.

+ Chồng / vợ chết: Bản sao giấy chứng tử và giấy chứng nhận kết hôn.

+ Ly hôn: bản sao của y quyết định đồng ý ly hôn với tòa án với giấy khai sinh của con.

6 / Bằng chứng về việc làm khi dùng dịch vụ làm visa úc:

– Chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng

 • 01 bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất
 •  Sao kê tài khoản công ty trong vòng 3 tháng qua.

– Nếu là cổ đông có tên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 •  01 bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh
 • 01 đơn xin nghỉ phép ban đầu (nội dung của đơn phải ghi rõ vị trí, thời gian làm việc, tiền lương, nghỉ phép từ ngày này sang ngày khác).
 • 01 giấy nộp thuế của 3 tháng qua với công ty chế biến gỗ
 • 01 sao kê tài khoản ngân hàng trong 3 tháng qua với một công ty mộc

 – Nhân viên:

 • 01 bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh
 • 01 đơn xin nghỉ phép ban đầu (nội dung của đơn phải ghi rõ vị trí, thời gian làm việc, tiền lương, nghỉ phép từ ngày này sang ngày khác).
 • 01 giấy nộp thuế của 3 tháng qua với công ty chế biến gỗ
 • 01 sao kê tài khoản ngân hàng trong 3 tháng qua với một công ty mộc

>>Xem thêm Visa Úc theo diện bảo lãnh gia đình.

– Sinh viên:

 • Bản sao giấy chứng nhận của sinh viên (hoặc thẻ) (hoặc thẻ)
 • Đơn xin nghỉ học nếu bạn đang đi học
 • Giấy khai sinh

 – Về hưu

 • 01 sao Quyết định nghỉ hưu.
 • Sách hưu trí.

Leave Comments