Visa đi Nhật cho khách du lịch và doanh nhân

  • 08/05/2019
  • By Admin: san-diego-travel
  • Comment: 0

Tất cả người nước ngoài phải xác nhận tình trạng cư trú của họ khi vào Nhật Bản. Có hơn 20 tình trạng cư trú, bao gồm khách du lịch, sinh viên, công nhân và người thân của công dân và cư dân Nhật Bản.  Cách tốt nhất để tránh mất nhiều thời gian qua lại giữa Đại sứ quán và Đại sứ quán là đảm bảo nộp đơn xin thị thực phù hợp nhất với tình huống của bạn.

Dưới đây là thông tin giới thiệu cơ bản về các hệ thống và loại thị thực Nhật Bản, được tóm tắt từ vietnambooking.

Kết quả hình ảnh cho nhật site:vietnambooking.com/visa

A. Các loại thị thực Nhật Bản

1. Visa cho khách du lịch và doanh nhân (thị thực ngắn hạn)

Nếu bạn là công dân của một trong hơn 50 quốc gia nơi Nhật Bản có “thỏa thuận miễn thị thực chung”, bạn chỉ cần một hộ chiếu hợp lệ để vào Nhật Bản với tư cách là “du khách tạm thời”.  Nếu không, bạn cần phải xin thị thực (visa) trước khi vào đất nước này.

Khách du lịch từ hầu hết các quốc gia, bao gồm cả Việt Nam, phải xin visa Nhật Bản (visa du lịch hoặc visa thương mại Nhật Bản) nếu họ muốn đi du lịch hoặc làm việc tại đất nước này.  Hơn nữa, tất cả khách du lịch nước ngoài tại Nhật Bản được yêu cầu mang theo hộ chiếu mọi lúc mọi nơi.

Thị thực du lịch Nhật Bản có giá trị trong 90 ngày, cho phép người nộp đơn ở lại tối đa 15 ngày và một lần nhập cảnh.

2. Visa cho người làm việc tại Nhật Bản

Người nước ngoài muốn làm việc tại Nhật Bản cần phải xin visa làm việc từ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Nhật Bản tại nước họ.

Tình trạng cư trú này được chia thành nhiều loại, mỗi loại chỉ cho phép người xin thị thực làm việc trong một lĩnh vực chuyên môn cụ thể, ví dụ, báo chí, nghệ thuật, nghiên cứu, giáo dục và công nghệ. , giải trí, quản lý kinh doanh, dịch vụ quốc tế, v.v … Nếu thay đổi công việc ở Nhật Bản và công việc mới thuộc một lĩnh vực chuyên môn khác (ví dụ: từ giáo dục sang công nghệ), bạn sẽ cần thay đổi tình trạng cư trú.

>> Xem thêm Hướng dẫn thủ tục xin visa đi Nhật Bản thăm thân

Bằng đại học hoặc kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực công việc của ứng viên là bắt buộc để đủ điều kiện cho hầu hết các loại thị thực làm việc của Nhật Bản.  Nhiều loại thị thực làm việc cũng yêu cầu một nhà tuyển dụng tiềm năng để tài trợ.

Giấy phép cư trú được cấp trong khoảng thời gian từ 4 tháng đến 5 năm và có thể được gia hạn.

3. Visa du học sinh

Người nước ngoài muốn học tại Nhật Bản (học ngắn hạn tại các trường ngôn ngữ), cần phải xin thị thực du học tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Nhật Bản tại nước sở tại.

Bảo trợ từ một tổ chức giáo dục ở Nhật Bản và chứng minh đủ tài chính để trang trải mọi chi phí trong thời gian lưu trú là điều bắt buộc để xin visa du học.  Sinh viên chỉ có thể làm thêm giờ với số giờ tối đa được chỉ định mỗi tuần.

Giấy phép cư trú này được cấp trong khoảng thời gian từ 3 tháng đến 4 năm và có thể được gia hạn.

4. Visa Nhật cho vợ / chồng và người thân (visa đi thăm Nhật Bản)

Người nước ngoài kết hôn với công dân Nhật Bản hoặc cư trú tại Nhật Bản, có thể nộp đơn xin thị thực cho người thân của họ.  Giấy phép cư trú loại này trong thời gian 6 tháng đến 1, 3 hoặc 5 năm và có thể được gia hạn.

Người nước ngoài đang cư trú tại Nhật Bản nhưng không phải là thường trú nhân, có thể nộp đơn xin thị thực phụ thuộc cho người phối ngẫu và con cái của họ.  Giấy phép cư trú này được cấp trong khoảng thời gian từ 3 tháng đến 5 năm và có thể được gia hạn.

Leave Comments